Brautertunet er et sted der unge mennesker kan få oppleve mestring og trygghet. Det tilbyr oppgaver og aktiviteter som er lett å mestre, samt trygge rammer som fremmer trivsel.

velkommen til oss

Samarbeidspartnere

For å oppnå de beste resultatene for Brautertunet, er det viktig å ha et godt samarbeid med kommunene og skolene. Ved å samarbeide med disse aktørene, kan Brautertunet få tilgang til viktig kunnskap og erfaring som kan hjelpe dem å forbedre sine tilbud til unge mennesker. Det bidrar også til å styrke samarbeidet mellom Brautertunet og lokalsamfunnet, noe som kan være viktig for å sikre at unge mennesker får den støtten og hjelpen de trenger. Et godt samarbeid med kommunene og skolene er derfor en viktig faktor for å oppnå best mulige resultater for Brautertunet.

En unik læringsarena for unge mennesker

Brautertunet følger årshjulet på gårdsdriften, og kombinerer dette med læringsmål fra skolen. På denne måten får elevene en unik mulighet til å lære om landbruk og matproduksjon, og samtidig utvikle sine faglige ferdigheter. Gjennom å delta i aktiviteter som høsting av poteter og korn, får elevene en trygg og meningsfull opplevelse, og en følelse av mestring. På denne måten kan Brautertunet bidra til å gi elevene en god start i livet, og legge grunnlaget for en framtid som selvstendige og ansvarlige individer.

Skap en egen hjemmebane for unge: En viktig måte å fremme trivsel og mestring

Mange unge mennesker har behov for å få oppleve mestring og føle seg sett og hørt. En måte å oppnå dette på er å ha en egen hjemmebane for elevene, med oppgaver som er lett å mestre og trygge rammer som fremmer trivsel. Dette kan bidra til å styrke elevenes sosiale kompetanse og skape en forutsigbarhet som gir dem en følelse av å høre til. Ved å legge til rette for slike opplevelser, kan vi hjelpe unge mennesker til å få mestring og føle seg verdsatt.

Vi er stolte av å være en sertifisert gård!
Vi tilfredstiller KLS krav.

+570

Varmretter servert

1181

Skoledager ute

100%

Gjennomføring

5/5

Omtale av elever

Trygghet ved tilgangen på mat og drikke på Brautertunet

På Brautertunet har man tilgang på mat og drikke, noe som bidrar til å skape en følelse av trygghet. Ved å vite at man har muligheten til å få dekket sine grunnleggende behov for mat og drikke, kan man føle seg mer avslappet og rolig, og dermed bedre i stand til å mestre utfordringer og takle stress. Tilgangen på mat og drikke på Brautertunet gir dermed en viktig trygghetsfaktor for dem som befinner seg der.

Ta kontakt med oss

Du kan også benytte deg av skjemaet under for å stille spørsmål eller komme med tilbakemeldinger. Vi setter stor pris på å høre fra deg, og vil gjøre vårt beste for å besvare dine henvendelser så raskt som mulig.

Vi svarer på alle spørsmål som du måtte ha fortløpende! Brautertunet er en flott plass som vi mener mange burde hatt tilbud om å være på.

Tom brauter
Daglig leder

Fredrik Stenberg
Ansatt

På Brautertunet er det mange dedikerte mennesker som har ansvaret for å passe på elevene og gi dem den oppfølgingen de trenger. Disse menneskene har som oppgave å sikre at elevene får den hjelpen og støtten de behøver for å trives og mestre utfordringer. Menneskene på Brautertunet sørger for at elevene alltid føler seg sett og hørt, og at de har noen å snakke med når det er behov for det. Deres harde arbeid og dedikasjon bidrar til at Brautertunet er et trygt og godt sted for unge mennesker.